Tarieven / vergoeding

Onze praktijk heeft contracten met onderstaande zorgverzekeraars.

Vergoeding fysiotherapie wordt betaald uit uw aanvullende verzekering. Fysiotherapie wordt niet meer uit de basisverzekering betaald door de zorgverzekeraars. Het eigen risico geldt overigens niet voor fysiotherapie.

Voor chronische aandoeningen (die op de ”lijst borst” staan), kan een machtiging worden aangevraagd via uw huisarts of specialist. Dan wordt de fysiotherapeutische behandeling vanaf de 21e rechtstreeks uit uw basisverzekering vergoed.

De kosten voor behandeling worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Contracten 2019/2020:

 • Zorg en Zekerheid
 • Multizorg: ONVZ, Aegon, VVAA, PNO, DSW, Stad Holland, Salland, Holland Zorg, De Friesland, De Amersfoortse, ASR, Aevitae, IAK, Nedasco.
 • Achmea
 • CZ, Delta Loyd, Ohra.
 • Agis
 • Univé, VGZ, IZZ, IZA, TRIAS.
 • Menzis

Afhankelijk van de uitgebreidheid van uw pakket is er meestal wel een maximum bedrag wat vergoed wordt per kalenderjaar.

Kosten fysiotherapie, voor niet gecontracteerde zorgverzekeraars:

 • intake onderzoek na screening( 45 minuten): 42 euro
 • intake onderzoek na doorverwijzing( 45 minuten): 42 euro
 • zitting fysiotherapie (half uur): 28 euro
 • zitting fysiotherapie (ruim half uur): 35 euro
 • zitting fysiotherapie (drie kwartier): 42 euro
 • huisbezoek/weekend- of avondurentoeslag:   12 euro

Vergoeding fysiotherapie met restitutiebedrag, bij niet gecontracteerde zorgverleners. U krijgt een rekening die u rechtstreeks aan mij betaalt. De originele factuur mag u opsturen naar uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt dan het restitutiebedrag fysiotherapie. Afhankelijk van uw verzekering is dit ongeveer 75 procent van de kosten.